MVO
Van der Burg & Bol is een ambachtelijke slagerij die dagelijks vlees en vleeswaren levert aan de HORECA en grootverbruikers als zorginstellingen en ziekenhuizen in met name de regio Zuid -Holland. Als onderneming in de voedingsmiddelenindustrie voelt het zich sterk betrokken bij de mens en het milieu als het gaat het besef een gezond product te leveren tegen een acceptabel effect voor het milieu. Het MVO beleid binnen de onderneming is zodanig opgesteld dat er een continue beweging is die positieve gevolgen heeft voor de consument en zijn leefomgeving.

Dierwelzijn
Binnen de voedingsmiddelenbranche is welzijn van het dier erg belangrijk. Bij Van der Burg & Bol wordt hier bewust veel aandacht aan besteedt. Bijvoorbeeld het presenteren van scharrelvlees en biologisch geproduceerde producten. Door meer ruimte en betere natuurlijke voeding hebben deze dieren een beter leven.

Palmesteyn rundvlees, boeuf blonde
Livar klooster varken
Iberico varken
Label Rouge boerenscharrelkip
Beter leven kalfsvlees
Polderhoen kip BIO
Simmentaler rundvlees BIO
www.palmesteyn.nl
www.livar.nl
www.iberdelli.nl
www.volaillelabelrouge.nl
HVO Meat B.V.
www.polderhoen.nl
www.simmentaler.org

Kwaliteit van leven & innovatie
Een goede gezondheid is een groot goed. Dagelijks zijn we met onze gezondheid bezig en zoeken we naar een juiste balans tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. Met de schijf van vijf kan gebalanceerde voeding worden afgestemd en in de dagelijkse behoefte worden voorzien. Echter, ondanks alle goede bedoelingen en gematigde energie inname liggen er al enkele jaren een aantal gevaren op de loer. Voedselallergiën en hoge bloeddruk als gevolg van zout inname staan ieder jaar weer op de agenda van menig diëtist.
Om de kwaliteit van consumeren en leven te verbeteren heeft Van der Burg & Bol een aantal projecten gestart die gefocust zijn op deze twee actuele onderwerpen. In een aantal fasen worden alle mogelijke allergenen uit de recepturen gehaald en wordt het zout gehalte in stappen gereduceerd. Op deze manier draagt Van der Burg & Bol bij aan een gezond en verantwoord product dat past in het huidige consumptie beeld.

Arbeidsparticipatie & diversiteit
Voor de uitvoering van diverse werkzaamheden op de werkvloer heeft Van der Burg & Bol bewust gekozen meerdere werknemers in te zetten die nog een bepaalde afstand tot de gangbare arbeidsmarkt hebben. Door het opnemen van deze werknemers vanuit de oorspronkelijke sociale werkplaatsen kan voor beide partijen hun wens worden waargemaakt, het creëren van een gezonde sociale werkomgeving die leidt tot grotere tevredenheid van het personeel, hogere productiviteit en minder verzuim.
Bij verbouw- of verbeterprojecten met betrekking tot werkomgeving worden afwegingen gemaakt in de keuze van verlichting, materiaal en meubilair die bijdragen in het beleid tot een verlaagd ziekteverzuim.

Energie & klimaat
Om klimaat en milieu minder te belasten zijn keuzes gemaakt in het gebruik van milieuvriendelijkere reiniging- en desinfecteermiddelen voor het dagelijks gebruik. Naast deze verminderde belasting door chemie componenten kon ook het water verbruik met maar liefst 20% worden teruggedrongen. Een kleine investering in hoogwaardige producten betaald zich direct dubbel terug voor een beter milieu.

Voor een goede recycling worden er 4 afvalstromen gehanteerd. Daarnaast wordt het verminderen van papier en plastic aangemoedigd. Het recyclen van papier begint bij het inkopen van duurzaam geproduceerd FSC (Forest Stewardship Councel) papier en papierproducten.

Verder heeft een bedrijf omvattende energie analyse plaats gevonden in de vorm van een energie prestatie advies (EPA), dat strategische keuzes voorstelt in het terug dringen van energie verbruik en het slim hiermee omgaan voor een periode van 5 tot 10 jaar.

Logistiek
Onder logistiek worden alle activiteiten gezien omtrent het vervoer van producten. Binnen deze activiteiten is veel winst te behalen wat betreft milieu en kostenbesparing. Zo wordt er continu naar een ideaal routeplan gekeken waardoor er onnodige kilometers worden vermeden. Daarnaast wordt er gekeken of er transporten met andere leveranciers gecombineerd kunnen worden om zo efficiëntere logistiek te bewerkstelligen.
Verder worden transportmiddelen regelmatig vervangen waardoor gebruik wordt gemaakt van de actuele energiezuinige en schone motoren.

Maatschappelijke betrokkenheid
Binnen Van der Burg & Bol is er een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid. Er worden een groot aantal sportverenigingen gesteund d.m.v. sponsoring. Daarnaast worden er jaarlijks goede doelen gekozen en ondersteund met financiële middelen. Ook worden binnen Van der Burg & Bol educatieve rondleidingen en workshops gegeven voor schoolprojecten.

Van der Burg & Bol B.V.
Ambachtelijke topkwaliteit

Rund-/ kalf-/ varkenvlees, kip, gevogelte en diverse wild producten.
Vers, diepvries en gegaard vlees

Food Center Forepark
Elbe 1 2491 BT Den Haag
070 3177266
info@vanderburgbol.nl