17 januari 2020

mini filet americain (ds 25 x40gr)

17 januari 2020

filet americain luiten

17 januari 2020

mini filet americain 3 pack 3x40gr

17 januari 2020

filet americain geportion tot 500gr

17 januari 2020

filet americain

17 januari 2020

osseworst groot 1kg

17 januari 2020

mini osseworst (ds 25 x 40gr)

17 januari 2020

osseworst klein 200gr

17 januari 2020

osseworst GEROOKT vers